Απόφαση κατακύρωσης οριστικού αναδόχου για τα τμήματα 1, 2 και 3 της προμήθειας αισθητήρων και περιφερειακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση του προτύπου AC-DC τάσης σε πρότυπο AC-DC ρεύματος.ΑΔΑ: 6ΦΗΩΟΞΜΓ-Γ7Β

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΦΗΩΟΞΜΓ-Γ7Β δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2019-07-05. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

textRelatedADAΨΔΒΨΟΞΜΓ-ΛΜΖ
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα