Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, έγκρισης δαπάνης και πληρωμής λειτουργικών δαπανών μηνών Μαίου και Ιουνίου 2019, της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα 117/02-07-2019ΑΔΑ: 660ΟΟΞΜΓ-Π6Χ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 660ΟΟΞΜΓ-Π6Χ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-07-05. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα