ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ORCO AEΑΔΑ: Ψ3ΣΕΟΞΜΓ-ΙΔ9

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ3ΣΕΟΞΜΓ-ΙΔ9 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2019-07-05. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

kanonistikipraxitypeΠράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...
kanonistikiPraxiPublishMediumστο κατάστημα της υπηρεσίας
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα