Απόφαση δέσμευσης πίστωσης-έγκρισης και πληρωμής δαπάνης που αφορά έξοδα εκτελωνισμού στα πλαίσια υλοποίησης διεργαστηριακής άσκησης που αφορά τη ΔΜΜ της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 120/2019.ΑΔΑ: 9ΤΧΑΟΞΜΓ-ΚΩΖ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 9ΤΧΑΟΞΜΓ-ΚΩΖ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-07-04. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα