Απόφαση δέσμευσης πίστωσης-έγκρισης και πληρωμής δαπάνης που αφορά πλύσιμο και καύσιμα για την κίνηση του ΕΙΧ KHO-8852 της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ.ΑΔΑ: ΩΗ0ΧΟΞΜΓ-Ζ66

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΗ0ΧΟΞΜΓ-Ζ66 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-07-03. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα