Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής δαπανών εκτός έδρας, εξόδων σίτισης και μετακίνησης (εισιτήρια ΜΜΜ) του κ. Ζαχαρία Κωνσταντίνου του εργαστηρίου Θερμοκρασίας της ΔΦΜ της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στην Αγγλία, στα πλαίσια εκπροσώπησης στο “Launch meeting of the Climate and Earth Observation European metrology Network” της EURAMET, σύμφωνα με την αίτηση ταξιδίου 23/2019 και την εντολή μετακίνησης 35-19.ΑΔΑ: 7Ζ8ΧΟΞΜΓ-ΤΙΡ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 7Ζ8ΧΟΞΜΓ-ΤΙΡ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-07-03. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα