Ανασυγκρότηση της ΕΛΟΤ ΤΕ 105 «Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες»ΑΔΑ: 7ΜΑΛΟΞΜΓ-ΝΘΔ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 7ΜΑΛΟΞΜΓ-ΝΘΔ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-03-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

eidosPraxisSyllogikouΣυγκρότηση
typeOfSullogikoΕπιτροπή
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα