ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥΑΔΑ: ΩΟΚ4ΟΞΜΓ-20Ο

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΟΚ4ΟΞΜΓ-20Ο δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-03-14. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα