ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ISO, IEC ΚΑΙ ASTMΑΔΑ: 63ΞΛΟΞΜΓ-26Χ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 63ΞΛΟΞΜΓ-26Χ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-03-15. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα