Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΑΜΠΠΕ Α.Τ.Ε. (ΑΦΜ: 094539656) για πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά εργασίες αποκατάστασης του υποσταθμού μέσης τάσης της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 34/2019.ΑΔΑ: Ω4Δ4ΟΞΜΓ-6Ρ2

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω4Δ4ΟΞΜΓ-6Ρ2 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-03-13. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

assignmentTypeΥπηρεσίες
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα