ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019ΑΔΑ: ΩΨΞΕΟΞΜΓ-ΦΧ3

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΨΞΕΟΞΜΓ-ΦΧ3 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-03-06. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα