ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥΑΔΑ: 6Ζ28ΟΞΜΓ-Χ4Μ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Ζ28ΟΞΜΓ-Χ4Μ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-03-06. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

budgettypeΤακτικός Προϋπολογισμός
entryNumber56
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα