Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης που αφορά υπηρεσίες αποστολής και παραλαβής εγγράφων-φακέλων-δεμάτων για τον μήνα Ιανουάριο 2019, για την ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ.23/31.01.2019.ΑΔΑ: Ψ5ΤΠΟΞΜΓ-Σ98

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ5ΤΠΟΞΜΓ-Σ98 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-02-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα