Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας της Επιστημονικής Συνεργάτιδας του εργ. Χαμηλών Συχνοτήτων της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στην Αθήνα, στα πλαίσια συμμετοχής της στη συνάντηση φορέων του προγράμματος INNOVATION-EL (MIS 5002772), σύμφωνα με την αίτηση ταξιδίου 07/2019.ΑΔΑ: ΩΛΙΧΟΞΜΓ-1ΝΦ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΛΙΧΟΞΜΓ-1ΝΦ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-02-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

budgettypeΠρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
entryNumber2
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα