Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση, για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά ενοικίαση δύο φιαλών ειδ.αερίων για τον μήνα Ιανουάριου 2019, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ υπ’ αριθμ. 22/31.01.2019.ΑΔΑ: Ψ85ΜΟΞΜΓ-ΜΞΒ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ85ΜΟΞΜΓ-ΜΞΒ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-02-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα