Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για τη λήψη υπηρεσιών ελέγχου, από ορκωτό ελεγκτή, του έργου που εκτελεί η ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, και αφορά μεταφράσεις ευρωπαϊκών προτύπων της CEN και CENELECΑΔΑ: 6ΑΦΛΟΞΜΓ-85Γ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΑΦΛΟΞΜΓ-85Γ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-01-16. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα