Σύμβαση μεταξύ ετ. SOFTWARE SOLUTION για ανανέωση λογιστικού προγράμματος PYLONΑΔΑ: Ψ9ΙΥΟΞΜΓ-ΨΘ7

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ9ΙΥΟΞΜΓ-ΨΘ7 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2019-01-16. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

kanonistikipraxitypeΠράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...
kanonistikiPraxiPublishMediumστο κατάστημα της υπηρεσίας
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα