Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά προμήθεια και αντικατάσταση μαγνητικών επαφών στο σύστημα ασφάλειας και συναγερμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΑΛΜ Μετρολογίας, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 494/03.12.2018.ΑΔΑ: ΩΤΡΛΟΞΜΓ-Ο2Κ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΤΡΛΟΞΜΓ-Ο2Κ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-01-17. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα