Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά προμήθεια μπαταριών, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 525/20.12.2018 .ΑΔΑ: ΨΣΑΨΟΞΜΓ-ΜΥΝ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΣΑΨΟΞΜΓ-ΜΥΝ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-01-17. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα