Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπανών εκτός έδρας, εξόδων σίτισης και μετακίνησης (εισιτήρια) της Προϊσταμένης Δ/νσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΣΥΠ, στα πλαίσια ταξιδίου της στην Αθήνα για υλοποίηση εργασιών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 512/14.12.2018.ΑΔΑ: 66ΛΧΟΞΜΓ-ΦΓΝ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 66ΛΧΟΞΜΓ-ΦΓΝ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-12-28. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα