Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης που αφορά τη συνδρομή του έτους 2018 της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) στην Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 522/17.12.2018.ΑΔΑ: 7Τ55ΟΞΜΓ-77Σ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 7Τ55ΟΞΜΓ-77Σ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-12-28. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα