Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης για ενοικίο φιαλών αερίων για το μήνα Οκτώβριο 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 77/29.01.2018 της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ).ΑΔΑ: Ω297ΟΞΜΓ-Ρ64

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω297ΟΞΜΓ-Ρ64 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-11-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα