Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπανών εκτός έδρας, εξόδων σίτισης του Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) κατά τη μετάβασή του στην Κύπρο, στα πλαίσια των ιδρυτικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το έντυπο δαπάνης με αρ. 382/25.09.2018.ΑΔΑ: 7ΜΡΧΟΞΜΓ-Δ8Λ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 7ΜΡΧΟΞΜΓ-Δ8Λ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-11-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα