Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπανών εκτός έδρας, εξόδων σίτισης, μετακίνησης (εισιτήρια & ταξί) και φόρου διαμονής του Προϊσταμένου του Εργαστηρίου Διαστατικών Μεγεθών της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), στα πλαίσια συμμετοχής του στην ετήσια συνάντηση Euramet TC-L Meeting στη Γαλλία, σύμφωνα με το έντυπο δαπάνης με αρ. 355/10.09.2018.ΑΔΑ: Ψ9Τ2ΟΞΜΓ-ΑΧΥ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ9Τ2ΟΞΜΓ-ΑΧΥ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-11-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα