Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπανών εκτός έδρας, εξόδων σίτισης, μετακίνησης (εισιτήρια) και φόρου διαμονής της Προϊσταμένης του Εργαστηρίου Θερμοκρασίας-Υγρασίας της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), στα πλαίσια συμμετοχής της σε EMPIR workshop στη Γαλλία, σύμφωνα με το έντυπο δαπάνης με αρ. 416/10.10.2018.ΑΔΑ: Ω76ΛΟΞΜΓ-ΡΨΕ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω76ΛΟΞΜΓ-ΡΨΕ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-11-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα