Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης διαμονής (09/10/2018-24/10/2018, 15 διανυκτερεύσεις) σε ξενοδοχείο στη Μεγαλόπολη, κατα τη διάρκεια ταξιδίου του Προισταμένου Εργ. Μάζας & Δύναμης της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) για την παροχή μετρολογικών υπηρεσιών στα πλαίσια των ιδρυτικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με την αίτηση ταξιδίου υπ΄αριθμ 37/2018, την εντολή μετακίνησης 52-18 και το έντυπο δαπάνης υπ’αριθμ. 400/04.10.2018.ΑΔΑ: Ψ6Σ8ΟΞΜΓ-Γ63

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ6Σ8ΟΞΜΓ-Γ63 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-11-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα