Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης για προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης (31,53 λίτρα), για την πλήρωση της δεξαμενής καυσίμου του ενοικιαζόμενου οχήματος που χρησιμοποίησε ο Προισταμένος του Εργ. Μάζας & Δύναμης της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), κατα τη διάρκεια του ταξιδίου του στη Μεγαόπολη, για την παροχή μετρολογικών υπηρεσιών στα πλαίσια των ιδρυτικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με την αίτηση ταξιδίου υπ΄αριθμ 37/2018, την εντολή μετακίνησης 52-18 και το έντυπο δαπάνης υπ’αριθμ. 399/04.10.2018.ΑΔΑ: Ω6ΡΑΟΞΜΓ-ΓΜΓ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω6ΡΑΟΞΜΓ-ΓΜΓ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-11-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα