Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπανών εκτός έδρας – στη Μεγαλόπολη, εξόδων σίτισης, μετακίνησης (εισιτήρια, διόδια) και φόρου διαμονής, του Προισταμένου Εργ. Μάζας & Δύναμης της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) για την παροχή μετρολογικών υπηρεσιών στα πλαίσια των ιδρυτικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το έντυπο δαπάνης υπ’αριθμ. 398/04.10.2018.ΑΔΑ: Ω6ΞΜΟΞΜΓ-ΟΨΣ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω6ΞΜΟΞΜΓ-ΟΨΣ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-11-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα