Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 102,30 €ΑΔΑ: Ω00ΨΟΞΜΓ-ΑΜΩ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω00ΨΟΞΜΓ-ΑΜΩ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2018-11-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα