Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης για μεταφορά (Θεσσαλονίκη-Μεγαλόπολη-Θεσσαλονίκη) προτύπων βαρών της Δ/νσης Μηχανικών Μεγεθών της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), στα πλαίσια παροχής επιτόπου μετρολογικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον ιδρυτικό σκοπό και τις αρμοδιοτήτες του ΕΣΥΠ και την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 405/08.10.2018.ΑΔΑ: 6ΖΦ2ΟΞΜΓ-6Τ7

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΖΦ2ΟΞΜΓ-6Τ7 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-11-06. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα