Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης που αφορά έκτακτη επίσκεψη για έλεγχο βλάβης στο συναγερμό στο παλαίο κτίριο της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 409/11.10.2018.ΑΔΑ: 7Μ89ΟΞΜΓ-ΟΨΕ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 7Μ89ΟΞΜΓ-ΟΨΕ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-11-06. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα