Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΝΕΑ ΦΑΣΗ Β΄-2018)ΑΔΑ: ΨΩ7Ω46ΨΧΛΗ-ΙΙ3

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΩ7Ω46ΨΧΛΗ-ΙΙ3 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2018-06-11. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

assignmentTypeΈργα
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα