Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΝΕΑ ΦΑΣΗ Β΄-2018)ΑΔΑ: 6ΨΡ846ΨΧΛΗ-ΡΕΚ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΨΡ846ΨΧΛΗ-ΡΕΚ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ στις 2018-06-11. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

Τύπος ΔιαγωνισμούΑνοικτός
manifestSelectionCriterionΧαμηλότερη Τιμή
manifestContractTypeΈργα
orgBudgetCodeΤακτικός Προϋπολογισμός
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα