Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄ -2018)ΑΔΑ: Ψ4ΞΕ46ΨΧΛΗ-ΠΜΙ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ4ΞΕ46ΨΧΛΗ-ΠΜΙ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2018-06-11. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

assignmentTypeΈργα
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα