ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» ΑΔΑ: 4Α1Ω46ΨΧ0Α-6

Η απόφαση με ΑΔΑ 4Α1Ω46ΨΧ0Α-6 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (Ε.Σ.ΔΙ.) » ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ στις 2011-01-25. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Διευθυντής ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ, Διευθυντής, .

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα