Ορισμός Προϊσταμένης Γραμματείας Διοίκησης της ΑΛΜ ΕΛΟΤ ΤΟΥ ΕΣΥΠΑΔΑ: ΩΖΩΔΟΞΜΓ-ΠΓΒ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΖΩΔΟΞΜΓ-ΠΓΒ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2018-03-26. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

kanonistikipraxitypeΠράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...
kanonistikiPraxiPublishMediumστο κατάστημα της υπηρεσίας
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα