Απόφαση πληρωμής δαπάνης πετρελαίου θέρμανσης (7.000l από τα 40.000l, υπόλοιπο 0,0l) και για το νεό κτίριο της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ (Ο.Τ.45), σύμφωνα με το αίτημα δαπάνης με αρ.67/2018 της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) και τους όρους της υπάριθμ 201/03.04.2017 σύμβασης, μεταξύ ΕΣΥΠ και της εταιρείας Σ.ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.ΑΔΑ: ΩΥΛΦΟΞΜΓ-Ψ14

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΥΛΦΟΞΜΓ-Ψ14 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-03-26. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα