Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης προμήθειας γεννήτριας για το εργαστήριο Ακουστικών Μεγεθών για τις ανάγκες της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με το έντυπο δαπάνης με αρ. 169/2018.ΑΔΑ: 96ΓΒΟΞΜΓ-8ΓΜ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 96ΓΒΟΞΜΓ-8ΓΜ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-03-26. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα