Απόφαση ανάληψης υποχρώσης και πληρωμής δαπάνης επίσκεψης τεχνικών της εταιρείας GTM για διερεύνιση τεχνικών προβλημάτων των Προτύπων Μηχανών Δύναμης 5Kn και 5MN για τις ανάγκες της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με το έντυπο δαπάνης με αρ. 170/2018.ΑΔΑ: 68ΓΜΟΞΜΓ-ΡΝΛ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 68ΓΜΟΞΜΓ-ΡΝΛ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-03-26. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα