Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης σίτισης, μετακίνησης και φόρου διαμονής του Διευθυντή της ΔΔΠΕΥ στην Αθήνα, στα πλαίσια συνάντησης εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το έντυπο δαπάνης με αρ. 147/08.03.2018.ΑΔΑ: 7ΔΥΠΟΞΜΓ-ΛΟΕ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 7ΔΥΠΟΞΜΓ-ΛΟΕ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-03-23. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα