Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας (ΟΤΕ) της περιόδου από 01.02.2018 έως 28.02.2018, σύμφωνα με το έντυπο δαπάνης 84/2018, της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ).ΑΔΑ: ΨΩΜΑΟΞΜΓ-ΒΙ6

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΩΜΑΟΞΜΓ-ΒΙ6 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-03-23. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα