Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης υπηρεσιών e-mail hosting για τις ανάγκες της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) για 2 έτη, σύμφωνα με το έντυπο δαπάνης με αρ. 140/2018ΑΔΑ: ΨΝ5ΚΟΞΜΓ-ΦΧ0

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΝ5ΚΟΞΜΓ-ΦΧ0 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-03-23. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα