Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης εκτελωνιστικων εξόδων για τη μετακίνηση οργάνου που χρησιμοποιείται σε διεθνή διεργαστηριακή άσκηση και αφορά το εργαστήριο Υψηλών Συχνοτήτων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με το έντυπο δαπάνης 6/11.01.2018.ΑΔΑ: Ψ4ΚΔΟΞΜΓ-ΤΙΥ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ4ΚΔΟΞΜΓ-ΤΙΥ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-02-12. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα