Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρώμης δαπάνης σίτισης του Διευθυντή της ΔΔΠΕΥ κου Κυριακίδη, στα πλαίσια των ιδρυτικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με την αίτηση ταξιδίου με αριθμό 01/2018 και την εντολή μετακίνησης 1-18, της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ).ΑΔΑ: 6Π8ΖΟΞΜΓ-3ΡΠ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Π8ΖΟΞΜΓ-3ΡΠ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-02-09. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα