Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης μεταφορικών εξόδων μετακίνησης προτύπου της διεργαστηριακής άσκησης EURAMET 1425 που αφορά τη Διεύθυνση Μηχανικών Μεγεθών της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ).ΑΔΑ: ΩΖ23ΟΞΜΓ-ΝΟΗ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΖ23ΟΞΜΓ-ΝΟΗ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-02-09. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα