Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης προμήθειας και αντικατάστασης 3 φλοτέρ στο φρεάτιο ομβρίων υδάτων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ).ΑΔΑ: Ω3Ν6ΟΞΜΓ-0ΦΥ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω3Ν6ΟΞΜΓ-0ΦΥ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-02-09. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα