Εγκριση πληρωμής δαπάνης ύψους 8.800,00 €ΑΔΑ: Ω28ΖΟΞΜΓ-9ΙΒ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω28ΖΟΞΜΓ-9ΙΒ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2017-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα