Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπανης εξόδων υποδοχής και φιλοξενίας, σύμφωνα με την αίτηση παραγγελίας δαπάνης με αριθμό 29/19.01.2018 της ΑΛΜ Μετρολογίας.ΑΔΑ: 99ΨΕΟΞΜΓ-ΩΘΝ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 99ΨΕΟΞΜΓ-ΩΘΝ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-02-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα