Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης προμήθειας μπαταριών για την Διεύθυνση Ηλεκτρικών Μεγεθών της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με το έντυπο δαπάνης με αρ. 32/18.01.2018.ΑΔΑ: 6Φ19ΟΞΜΓ-ΟΩΡ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Φ19ΟΞΜΓ-ΟΩΡ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-02-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα