Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης προμήθειας 2 αισθητήρες υγρασίας για το εργαστήριο διαστατικών μεγεθών της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με το έντυπο δαπάνης με αρ. 3/09.01.2018.ΑΔΑ: 6ΨΦΗΟΞΜΓ-8ΘΕ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΨΦΗΟΞΜΓ-8ΘΕ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-02-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα